, bezpieczeństwo pracy na bloku operacyjnym 

bezpieczeństwo pracy na bloku operacyjnym

Me.of designs

Temat: Warszawa gotowa na ataki terrorystyczne

Kartki zamiast ran, uśmiechy zamiast grymasów bólu, a w miejsce
karetek leciwy ikarus pędzący przez miasto w eskorcie policji. Tak
wyglądały pierwsze ćwiczenia ratownicze na Stadionie Narodowym.
Wnioski? Czeka nas jeszcze wiele pracy.

Euro 2012: "Najbardziej obawiamy się angielskich kibiców"

Czy na Euro 2012 będzie bezpiecznie? Jak okiełznać tłumy kibiców? Czy
trzeba się obawiać
W środowych ćwiczeniach uczestniczyło około 150 młodych osób.
Osób, które w sprawny sposób miały zostać przewiezione do szpitali,
które w 2012 roku będą medycznym zapleczem Mistrzostw Europy w piłce
nożnej.

Ranni na niby

Zaczęło się od przydzielenia ról. Rany cięte, złamania, uszkodzone
oczy, kręgosłupy. Słowem: katastrofa. - Boli mnie noga, strasznie! -
słychać było na placu budowy stadionu. Krzyki nie były zbyt
dramatyczne, bo młodym statystom humory dopisywały. Zamiast
prawdziwych ran była dziś tylko drobna charakteryzacja lub kartka z
napisem, co komu dolega.

Autobus zamiast karetki

- Niemca będziesz udawać następnym razem - usłyszał jeden z kibiców na
początku akcji. Sanitariusze nie są póki co gotowi do pomocy
zagranicznym pacjentom. A potem zaczęły się najtrudniejsze decyzje:
kto jest przytomny, kto wymaga szybkiego transportu do szpitala.
Najciężej "ranni" trafiali do szpitala polowego.

Na rannych w gotowości czekały trzy szpitale. Oddział ratunkowy na
warszawskim Bródnie pracował tego dnia tylko na potrzeby kibiców -
został zamknięty dla innych pacjentów.

Ćwiczenia czynią mistrza?

Autobus w eskorcie policji ruszył w podróż przez warszawską Pragę. I
tu zaczęły się prawdziwe schody - mimo eskorty radiowozu na sygnale i
szalonej - jak na ikarsua - prędkości transport "rannych" zajął ponad
godzinę. To wynik, który delikatnie mówiąc nie napawa optymizmem. Tym
bardziej, że tym razem było tylko 150 "ofiar", a na gotowy stadion
wejdzie przecież około 50 tys. kibiców.

- Czym więcej owych niedociągnięć wyjdzie teraz, tym łatwiej będzie
nam się pracować podczas Euro - uspokaja Paweł Sienicki z Biura
Polityki Zdrowotnej. I przekonuje, że ratownictwie tak jak w sporcie:
ćwiczenia czynią mistrzów.

Filip Chajzer
mdaw/roody


Źródło + Filmik


Rozbudowane lądowisko dla helikopterów, kilka razy więcej miejsc dla
chorych i nowoczesne wyposażenie medyczne dla stadionu - miasto
szykuje się na przyjęcie kibiców. - Na Narodowym standardy obsługi
medycznej będą na najwyższym poziomie, jak na obiekcie Arsenalu Londyn
- zapewniał w studiu TVN Warszawa krajowy koordynator do spraw obsługi
medycznej w spółce PL 2012. Stołeczne szpitale też szykują się na
przyjęcie dodatkowych pacjentów.
Stary ikarus i 150 ofiar:
próbna ewakuacja stadionu

Kilka punktów pierwszej pomocy, piesze patrole medyczne, defibrylatory
- to wszystko ma zapewnić bezpieczeństwo na Stadionie Narodowym.

- Gdyby ktoś miał wybór, lepiej dostać zawału na Stadionie Narodowym,
niż np. na Marszałkowskiej. Będziemy w stanie zapewnić defibrylację w
ciągu maksymalnie 5 minut - mówiła w poranku "Witaj Warszawo" dr
Elżbieta Lipska, koordynator krajowy ds. opieki medycznej spółka PL
2012. - Wybraliśmy też szpitale, które w pierwszej kolejności będą się
zajmować obsługą medyczną kibiców - dodała.

Już się szykują

Do Euro przygotowuje się też kilka szpitali m.in. Szaserów, MSWiA oraz
Bródnowski. - Pracujemy nad rozbudową oddziału ratunkowego i lądowiska
dla helikopterów, kończymy też rozbudowę nowoczesnego bloku
operacyjnego - tłumaczy Agnieszka Jeziorska, rzecznik szpitala
bródnowskiego. - Obecnie możemy przyjąć 100-150 pacjentów na ostrym
dyżurze. Po rozbudowie ta liczba zwiększy się kilkukrotnie - zapewniła.

Źródło: specops.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6853Temat: Polska w NATO
NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki to sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Kanady powołany w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 na podstawie uchwalonej przez Senat amerykański w czerwcu 1948 tzw. rezolucji Vandenberga, która wzywała do tworzenia bloków militarnych w celu zapobiegania sowieckiemu zagrożeniu.

Układ podpisało 12 państw: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy, a także Kanada i Stany Zjednoczone. 18 lutego 1952 do Paktu przystąpiły Grecja i Turcja, 5 maja 1955 przyjęto RFN, natomiast w 1982 Hiszpanię. W lipcu 1966 Francja opuściła wojskowe struktury Paktu, pozostając jedynie w strukturach politycznych. Grecja wycofała się ze struktur wojskowych po kryzysie cypryjskim w 1974, powróciła jednak do nich w 1980.

Konsekwencją podpisania Paktu było zerwanie przez Stany Zjednoczone z polityką izolacjonizmu. Zgodnie z 51 artykułem Karty Narodów Zjednoczonych, na który powołują się sygnatariusze, układ ma charakter obronny. Treść jego przewiduje wzajemną pomoc wojskową na wypadek ataku na jednego z uczestników porozumienia, traktując ją jako wspólną obronę. Uznano także, że wspólna obrona będzie obowiązywała również wtedy, gdy taki atak nastąpi na obszarze na północ od zwrotnika Raka. Siedzibą władz NATO były kolejno Londyn (do 1952) i Paryż (do 1966), następnie Bruksela.

Początkowo NATO funkcjonowało zgodnie z doktryną masowego odwetu, a od 1961 elastycznego reagowania. Po rozpadzie bloku sowieckiego, Pakt szuka nowej doktryny. W 1997 Pakt zaprosił Czechy, Polskę i Węgry do negocjacji mających na celu przyjęcie ich w poczet członków NATO. Państwa te zostały członkami NATO 12 marca 1999.

5 listopada 1998 ministrowie obrony Polski, Niemiec i Danii: Janusz Onyszkiewicz, Volker RĂźhe i Hans Haekkerup, podpisali konwencję o utworzeniu Międzynarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO, z kwaterą główną w Szczecinie. Korpus rozpoczął działalność po przyjęciu Polski do NATO, w jego skład wchodzą: polska 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana, niemiecka 14 Dywizja Grenadierów Pancernych i duńska DywizjaZmechanizowana.

Pierwszą samodzielną akcją zbrojną NATO była interwencja w Kosowie
(24marzec1999–10czerwiec1999).

29 marca 2004 członkami NATO zostali: Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Przystąpienie Polski do NATO było jednym z podstawowych celów polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w latach 90. Istotnym elementem przygotowań do członkostwa był udział Polski w programie „Partnerstwo dla Pokoju”, w którym uczestniczyliśmy od samego początku w 1994 roku. Ten strategiczny cel udało się zrealizować 12 marca 1999 roku. Zdynamizowało to nasze zaangażowanie w prace tej organizacji i umożliwiło szerszą integrację z jej strukturami.

Członkostwo w NATO pozostaje głównym filarem polskiej polityki bezpieczeństwa. Realizując zadania wynikające z Artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, Sojusz stanowi gwarancję bezpieczeństwa naszego kraju. W coraz większym stopniu umożliwia także reagowanie na nowe zagrożenia, takie jak terroryzm, proliferacja czyli zjawisko przemytu, transferu i rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, czy te związane z bezpieczeństwem energetycznym.

Polska dostrzega znaczenie Sojuszu jako ważnego forum dialogu i konsultacji w stosunkach transatlantyckich, w ramach „Partnerstwa dla Pokoju” czy w specjalnych relacjach z Rosją i Ukrainą. Opowiada się także za dalszym rozszerzeniem Sojuszu.

O roli Sojuszu w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego świadczą prowadzone działania stabilizacyjne w wielu regionach świata. Polska bierze udział we wszystkich ważniejszych operacjach NATO: w Afganistanie (ISAF), Kosowie (KFOR), Iraku (misja szkoleniowa NTM-I) i na Morzu Śródziemnym (Trwały Wysiłek).
Obecnie priorytetowe znaczenie ma dla nas zaangażowanie w Afganistanie. Swoje zadania realizuje tam 1200 polskich żołnierzy. Jest to pierwsza taka operacja Sojuszu. Wymaga realizacji szerokiego spektrum zadań wojskowych i cywilnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji oraz stopniową odbudowę kraju. Dlatego ma szczególne znaczenie dla roli NATO w przyszłości.

Warunkiem efektywnej realizacji zadań operacyjnych Sojuszu jest jego transformacja wojskowa. Potrzebę takiej adaptacji stosownie do nowych wyzwań i zagrożeń dostrzeżono w latach 90. Dalsze zasadnicze impulsy dla rozwoju zdolności wojskowych stanowiły decyzje Szczytów w Pradze (2002), Istambule (2004) i Rydze (2006). Działania w Afganistanie potwierdziły konieczność kontynuowania tych zmian.

Polska uczestniczy w wielu inicjatywach transformacyjnych takich jak Siły Odpowiedzi NATO (NRF), dotyczących floty samolotów transportowych C-17 czy sił specjalnych. W Bydgoszczy znajduje się Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC), istotny element struktury dowodzenia Sojuszu. Zabiegamy również o lokalizację głównej bazy operacyjnej systemu rozpoznania naziemnego z powietrza (AGS) w Powidzu koło Poznania.

W Siłach Zbrojnych RP obowiązuje dokument pt. “Standardy NATO dla Sił Zbrojnych RP”. Został on opracowany przez Sztab Główny WP na podstawie normatywnych dokumentów sojuszniczych (ACE FORCES STANDARD, Vol. 3). Określone są w niej wymogi w zakresie dowodzenia, rozpoznania i logistyki dla całości sił zbrojnych oraz specyficzne wymagania dla poszczególnych rodzajów sił zbrojnych.

Zgodnie z założeniami polityki obronnej docelowo wszystkie siły operacyjne Wojska Polskiego mają być przygotowane do przejścia na czas wojny pod zwierzchnictwo zintegrowanego dowództwa NATO. Pod dowództwem narodowym pozostaną natomiast siły obrony terytorialnej.

12 marca 2009 obchodziliśmy 10 rocznicę naszego członkostwa w NATO. Z tej okazji odbyła się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, Konferencja naukowa pt. "10 lat Polski w NATO", organizowana pod patronatem honorowym ministra obrony narodowej Bogdana Klicha w Centralnej Bibliotece Wojskowej, Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Brukseli, Otwarcie Miasteczka NATO na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, Międzynarodowa konferencja „NATO – wyzwania i zadania” w Hotelu Sofitel Victoria, w Warszawie i wiele innych.

Kadencja obecnego szefa NATO, Holendra Jaapa de Hoop Scheffera kończy się 31 lipca. Nowy szef NATO ma być wybrany na szczycie sojuszu w Strasburgu i Kehl w dniach 3-4 kwietnia 2009r. O miejsce sekretarza generalnego NATO ubiega się miedzy innymi polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Źródło: logistyka.net23.net/forum/viewtopic.php?t=52